We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

PARTNER pre vaše zdravie – Spolu sme silnejší.

Podmienky v oblasti zdravotníctva sa stále menia, konkurencia medzi lekárňami stále rastie, očakávania pacientov od lekárnických služieb sú stále väčšie.

Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., ako osvedčený, dlhoročný partner slovenských lekární, preto ponúka svojim verným zákazníkom zákaznícky program PARTNER pre vaše zdravie. V rámci neho poskytuje lekárňam nadštandardné služby a rozmanité marketingové nástroje slúžiace na podporu ich podnikania v každodennom konkurenčnom boji.

Každá lekáreň zaradená do programu si môže sama zvoliť práve tie nástroje, ktoré sú pre ňu zaujímavé, alebo má možnosť využívať naraz všetky výhody, ktoré PARTNER ponúka.

Sme partneri,
nie iba dodávatelia

Jednotlivé súčasti programu sú na jednej strane orientované na zvyšovanie ziskovosti a objemu predaja lekárne, na druhej strane pomáhajú lekárni dostať sa do povedomia pacientov kvalitnými službami tak, aby pri ďalšej návšteve lekárne uprednostnili práve PARTNER lekáreň.

Našou prioritou je orientácia na zákazníka s cieľom rozvíjať vzájomnú spoluprácu a vzťahy. Neustále hľadáme nové spôsoby ako pomáhať našim partnerom.

Program PARTNER pre vaše zdravie reflektuje podmienky zdravotníckeho trhu, potreby lekární a zákazníkov lekární.

Partner