We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

DTP

NOVÁ SLUŽBA, KTORÚ PHOENIX ZDRAVOTNÍCKE ZÁSOBOVANIE, A.S.
POSKYTUJE SVOJÍM OBCHODNÝM PARTNEROM – VÝROBNÝM FIRMÁM – DTP DODÁVKY

Výrobca pri danom modely fungovania má priamy obchodný aj platobný vzťah s koncovým zákazníkom a distribútor sa stáva poskytovateľom logistických služieb.

Kľúčové výhody pre výrobcu:

1.Úplná kontrola nad obchodnými podmienkami ako sú zľavy, množstvo tovaru aj nad zákazníkmi, ktorým svoj tovar dodáva
2.Bližší vzťah so zákazníkom
3.Transparentnosť a stály prístup ku aktuálnym údajom

Pri modely DTP si dodávateľ vyberie jedného distribútora, s ktorým bude obchodovať a s ktorým uzavrie zmluvnú dohodu.