We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Call centrum

Zákazník je pre nás vždy na prvom mieste a pri každej novej výzve máme na pamäti našu hlavnú prioritu – poskytovať Vám ten najlepší možný servis. Aj preto sme sa rozhodli pristúpiť k výrazným zlepšeniam v oblasti služieb, vďaka ktorým bude Vaša každodenná práca efektívnejšia.

Investovali sme nemalé úsilie na vybudovanie nového, pro-zákaznícky orientovaného call centra, aby Vaše požiadavky boli vybavené vždy promptne a kvalitne.

MÔŽETE NÁS KONTAKTOVAŤ
NA TÝCHTO TELEFÓNNYCH ČÍSLACH:

0800 101 333

Objednávky

0800 101 444

Informácie

o tovare

0800 101 555

Reklamácie

0800 101 666

Informácie

o špeciálnych produktoch

Tónová voľba
1 Stallergenes
2 Lieky v špeciálnom režime - na základe receptu
3 Lieky na mimoriadny dovoz a antidóta
4 PHOENIX Office katalóg

V prípade, že budeme kontaktovať my Vás, na Vašom zariadení sa
Vám vždy bude zobrazovať číslo 0800 101 333.