Partner Logo

Klinické štúdie

Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. spolupracuje s CRO spoločnosťami z celého sveta na základne zmluvy o poskytovaní servisných služieb pre klinické štúdie.

Poskytujeme:

  • Vybavovanie dovozných povolení pri klinických štúdiách omamných a psychotropných liekov
  • Nákup referenčných produktov podľa požiadavky
  • Príjem zásielok klinických štúdií
  • Skladovanie klinických štúdií
  • Expedíciu a balenie klinických štúdií
  • Monitorovací systém teplotného režimu   
  • Transport
  • Reporty, KPI
  • Import dát CRO koordinátorovi IVRS                        
  • Likvidáciu vrátených produktov zo štúdií 

Brožúru ku klinickým štúdiám si pozriete tu.

Späť na všetky SLUŽBY >>
www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top