Partner Logo

DTP

Nová služba, ktorú PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. poskytuje svojím obchodným partnerom – výrobným firmám – DTP dodávky


Výrobca pri danom modely fungovania má priamy obchodný aj platobný vzťah s koncovým zákazníkom a distribútor sa stáva poskytovateľom logistických služieb.

Kľúčové výhody pre výrobcu:
1.Úplná kontrola nad obchodnými podmienkami ako sú zľavy, množstvo tovaru aj nad zákazníkmi, ktorým svoj tovar dodáva
2.Bližší vzťah so zákazníkom
3.Transparentnosť a stály prístup ku aktuálnym údajom

Pri modely DTP si dodávateľ vyberie jedného distribútora, s ktorým bude obchodovať a s ktorým uzavrie zmluvnú dohodu.

Záznam o reklamácii

Reklamačný poriadok
www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top