Partner Logo


Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. sa umiestnila na 24. priečke v rebríčku TREND Top 200 najväčších nefinančných podnikov Slovenska podľa tržieb za rok 2013 (individuálne údaje). Nižšie si môžete pozrieť vrchol rebríčka, kompletný zoznam vrátane umiestnenia ostatných veľkodistribútorov nájdete na stránke týždenníka TREND.


Zdroj: Týždenník TREND, 25/ 2014« návrat

www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top