Partner Logo

Doručujeme zdravie
Skupina PHOENIX zaisťuje dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok na správne miesto v správny čas v 25 európskych krajinách, pričom je jednotkou na trhu nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Taliansku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Srbsku, Švédsku, Maďarsku a Bosne.

Skupina PHOENIX je zodpovedným partnerom, ktorý stavia svoju obchodnú politiku na vzťahoch založených na dôvere svojich obchodných partnerov. Poskytuje vynikajúce služby v oblasti dodávky liekov a ponúka podporu vo forme konzultačných služieb pre lekárnikov, moderného systému spravovania zásob a širokého spektra ďalších služieb.

Politikou PHOENIX-u je správať sa decentralizovane v každej krajine v závislosti od trhových pravidiel, politických okolností, mentality a ostatných trhových špecifík.

Výsledkom je bohatá základňa vedomostí, ktorá vznikla výmenou skúseností medzi krajinami, a tieto vedomosti sa stávajú dostupnými ľuďom všade v Európe. Naši zamestnanci pomáhajú, radia a poskytujú podporu viac než pol miliónu ľudí každý deň tým, že odpovedajú na otázky týkajúce sa liekov a zdravia.

Vieme, že úspech našich zákazníkov je aj naším úspechom!


Krajiny Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Srbsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko
Počet distribučných centier 152
Počet zákazníkov 70,000
Počet položiek Takmer 140 000 (závisí od lokálnej trhovej situácie)
Zákazníci Pharma Services Viac než 200
Počet zamestnancov spolu 28,555 (hosp. rok 2013/2014)
Výnos EUR 21,7 miliardy (hosp. rok 2013/2014)

www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top