Partner Logo

ETIKA - SME PROFESIONÁLI, SME ĽUDIA

Kvalita – cesta k spokojnosti a úspechu

Spoločnosť PHOENIX si uvedomuje, že kvalitný servis závisí od kvalitnej práce zamestnancov. Sú to ich vedomosti, zručnosti a silná motivácia, ktoré umožňujú poskytovať zákazníkom služby na najvyššej možnej úrovni.

Profesionálny tím

Ľudia, ktorí tvoria súčasť tímu spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., vždy boli vyberaní starostlivo a zodpovedne, tak, aby dosahovali najlepšie možné výsledky v prospech zákazníkov, partnerov. Ich profesionálny prístup, kvalifikovanosť a odbornosť sú zabezpečované aj systémom odborných tréningov a vzdelávacích programov. Veľký dôraz je kladený na to, aby všetci pracovníci poznali interné štandardné pracovné postupy a smernice, ktoré sú udržiavané v súlade s medzinárodne platnými štandardmi GDP (Good Distribution Practice) a GMP (Good Manufacturing Practice).

V spoločnosti
PHOENIX


stále rastieme a pomáhame Vám rásť s nami.Inovatívny prístup

Technológie a služby zdokonaľujeme prostredníctvom implementácie najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v praxi. Inovácia špecifických technológií, vybavenia a softvéru je zacielená na zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti dodávateľských služieb, a tiež z dôvodu znižovania bezpečnostných rizík v distribúcii liekov.

Dokonalá orientácia na zákazníka

Kontinuálne skúmame potreby našich klientov a snažíme sa vytvárať plnohodnotné portfólio produktov a služieb. Dokážeme počúvať Vaše požiadavky a predstavy a na ich základe vytvárať plán realizácie.

Etika

Súčasťou kultúry našej spoločnosti je požiadavka na etické a morálne konanie vo všetkých oblastiach našej činnosti a aplikácia etických štandardov vo veľkodistribúcii liekov v zmysle etického kódexu.

www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top