Partner Logo
Nežiaduce účinky liekov môžete nahlásiť tu:

pharmacovigilance@phoenix.sk
www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top