Partner Logo

BUSINESS CENTERS

By means of the three business centers strategically located within three Slovak regions, we as PHOENIX are always close to our customers.


BC WEST

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A
831 04 Bratislava
Telefón: +421-2-49 999 111
Fax: +421-2-49 999 117


PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Lipová 15
P. O. BOX 162
946 51 Nesvady
Telefón: +421-35-7901-260


Sales Director:
Ing. Hudeček Štefan
+421-2-49 999 201
Stefan.Hudecek@phoenix.sk

Logistics Director:
Ľubica Kociánová
+421-2-49 999 301
Lubica.Kocianova@phoenix.sk

Warehouse manager:
Bc. Katarína Cipovová
+421-2-49 999 310
Katarina.Cipovova@phoenix.sk

Responsible pharmacist

Districts delivered from Bratislava: Bánovce nad Bebravou, Bratislava, Galanta, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava
Districts delivered from Nesvady: Dunajská Streda, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

BC MIDDLE

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Štefana Moyzesa 37
960 01 Zvolen 1
Telefón: +421-45-520 35 11
Fax: +421-45-520 35 61

Sales Director:
Ing. Hudeček Štefan
+421-2-49 999 201
Stefan.Hudecek@phoenix.sk

Logistics Director:
Mgr. Oľga Belicová
+421-45-52 03 512
Olga.Belicova@phoenix.sk

Responsible pharmacist

Districts delivered: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Dolný Kubín, Krupina, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Námestovo, Poltár, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Púchov, Žilina

BC EAST

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Prešovská cesta 4
040 01 Košice
Telefón: +421-55-726 14 18
Fax:+421-55-726 14 40,
+421-55-726 14 41


Sales Director/ Logistics Director:
Peter Matyšák
+421-55-726 14 12
Peter.Matysak@phoenix.sk

Responsible pharmacist

Districts delivered: Košice, Košice-okolie, Trebišov, Rožňava, Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou
www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top