Partner Logo

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. sa pre skvalitnenie služieb pre svojich obchodných partnerov rozhodla vykonať certifikáciu na normy ISO 9001 a ISO 14001. Preto v období od 20-29.10.2015 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit spoločnosťou BUREAU VERITAS na vyššie uvedené normy a boli nám vydané certifikáty na obdobie troch rokov. Týmto naša organizácia efektívne implementovala systém manažérstva kvality a environmentu v zhode s uvedenými normami. Certifikácia sa týka všetkých obchodných centier a administratívy.

Certifikačná spoločnosť skonštatovala, že  naša spoločnosť implementovala  a udržiava svoj systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem a preukázala schopnosť systému splniť požiadavky na produkty a/alebo služby v predmete a cieľoch organizácie.

Bureau Veritas SK ISO 9001

Bureau Veritas SK ISO 14001


« návrat

www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top